luni, 24 septembrie 2012

Cina din Emaus

Caravaggio 
Luca 24:13-35
13 În aceeaş zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim;
 
Anonim sec. 15-lea
14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întîmplase.
 
Velázquez  Diego 
15 Pe cînd vorbeau ei şi se întrebau, Isus S'a apropiat, şi mergea pe drum împreună cu ei.
 
Hedrick Terbrugghen
16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să -L cunoască.
 
Rembrandt Harmensz. van Rij
17 El le -a zis: ,,Ce vorbe sînt acestea pe cari le schimbaţi între voi pe drum?"
Şi ei s'au oprit, uitîndu-se trişti.
 
Lhermitte Leon Augustin
18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I -a zis: ,,Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s'a întîmplat în el zilele acestea?"

 
Bartolomeo Cavarozzi
19 ,,Ce?" le -a zis El.
-Şi ei I-au răspuns: ,,Ce s'a întîmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
 

Rembrandt Harmensz. van Rij
20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osîndit la moarte, şi L-au răstignit?"
 
Bassano, Jacopo
21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi decînd s'au întîmplat aceste lucruri.


  Carl Heinrich Bloch
22 Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s'au dus disdedimineaţă la mormînt,
 

Rembrandt Harmensz. van Rij
 
23 nu I-au găsit trupul, şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, cari ziceau că El este viu.
 
 
 
Caravaggio
24 Unii din cei ce erau cu noi, s'au dus la mormînt, şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu
L-au văzut."
 
Carpaccio
25 Atunci Isus le -a zis: ,,O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au
spus proorocii!

 
Giacinto Gimignani
26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?"
 

Pontormo
 
27 Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le -a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Jordaens Jocob
28 Cînd s'au apropiat de satul la care mergeau, El S'a făcut că vrea să meargă mai departe. 


Mathieu Le Nain
29 Dar ei au stăruit de El, şi au zis: ,,Rămîi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut."
Şi a intrat să rămînă cu ei.

 
Fratii Le Nain
30 Pe cînd şedea la masă cu ei, a luat pînea; şi, după ce a rostit binecuvîntarea, a frînt -o, şi le -a dat -o.
 
Bassano, Jacopo
31 Atunci li s'au deschis ochii, şi L-au cunoscut; dar El S'a făcut nevăzut dinaintea lor.

 
Bloemaert, Abraham
32 Şi au zis unul către altul: ,,Nu ne ardea inima în noi, cînd ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?"Dieric Bouts
33 S'au sculat chiar în ceasul acela, s'au întors în Ierusalim, şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei
ce erau cu ei, adunaţi la un loc,
 
Caravaggio
34 şi zicînd: ,,A înviat Domnul cu adevărat, şi S'a arătat lui Simon."
 
 
Caravaggio
35 Şi au istorisit ce li se întîmplase pe drum, şi cum L-au cunoscut la frîngerea pînii.

 
 
 Champaigne, Philippe


 
Herreyns, Willem
 
 
 
Marziale, Marco

 
Orrente, Pedro
 
 
 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
 
 
 Tintoretto, Jacopo

 
 
Tiziano Vecellio

 
Jan Havicksz. SteenVeronese, Paolo
Dürer, AlbrechtDesigner: Ford Madox Brown
 
 
 
 
 Fresca din Cathedrala Sf. Seraphim de Vladimir Grigorenko 
Roy de MaistreCeri Richards
Edward Knippers
Joe Forkan

 
Gerald Shepherd

 
 
Yann Aubertin

  
Sa aveti pofta de cultura!
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu