duminică, 4 noiembrie 2012

Abu-Hasan


Era odată la Bagdad, sub domnia strălucitului calif Harun-al-Rașid, un neguțător bogat, care avea o nevastă bătrână și un fecior, Abu-Hasan, crescut pînă la vreo treizeci de ani strîns de aproape în toate privințele. Neguțătorul a murit, și Abu-Hasan a intrat în stăpînirea avuției pe care o grămădise tată-său o viață întreagă. Fiul a făcut altfel de cum făcuse tatăl. În tinerețe nu căpătase niciodată o para mai mult decît îi trebuia ca să-și ducă viața ; acum a pus de gînd să cheltuiască potrivit cu mijloacele pe care i le adusese soarta. Astfel, și-a împărțit averea în două părți: cu o parte a cumpărat acareturi, care-i aduceau destul venit ca să poată trăi cum se cuvine, fără să s-atingă de capete ; iar cu cealaltă jumătate, în bani sunători, a hotărît să să pună pe petreceri, încailea să-și destoarcă răbdările suferite sub strășnicia în care-l ținuse tată-său pînă la așa vîrstă coaptă ; dar s-a jurat că n-are să mai cheltuiască apoi nimica peste această sumă, după ce ce și-o face toate chefurile. În acest scop, Abu-Hasan a strâns împrejuru-i o ceată de tineri de vîrsta și de teapa lui, și de acolea s-a gîndit numa cum să-i facă a-și petrece vremea în chipul cel mai plăcut. Așadar nu s-a mărginit la prînzuri și ziafeturi cu mîncări și băuturi care de care mai rare și mai scumpe ; a mai adus și tarafuri de lăutari și cîntăreții cei mai vestiți ; și pe urmă, dănțuitoarele și dănțuitorii cei mai aleși din orașul Bagdad.

Toate chefurile astea, din zi în zi mai costisitoare, l-au aruncat pe Abu-Hasan în cheltuieli atît de nemăsurate, încît n-a putut-o duce așa mai mult de un an.

Cum n-a mai întins masă mare, prietenii s-au făcut nevăzuți ; ba nici nu-i mai întîlnea oriunde i-ar fi căutat, fiindcă fugeau de el îndată ce-l zăreau, și dacă din întîmplare da piept în piept cu vreunul și vrea să-l oprească să-o spună ceva, acela își cerea iertăciune, că-i e degrabă și n-are vreme de vorbă, și pleca repede p-aci încolo.

Pe Abu-Hasan mai mult l-a mîhnit părăsirea din partea prietenilor, decît îl încîntase mai înainte semnele lor de dragoste . Odată , mîhnit, dus pe gînduri, cu capul plecat a intrat în odaia mă-si și s-a așezat pe marginea divanului departe de ea.

-Ce ai fiule? a-ntrebat bătrîna. De ce ești așa de pocîltit și n-ai chef de loc? Să fi pierdut tot ce ai pe lume și tot n-ai fi așa de opărit... Știu că, după cîte cheltuieli nebunești ce ai făcut, nu-ți mai rămîn mulți bani sunători. Erai stăpîn pe avutul tău, și eu n-am vrut să mă-mpotrivesc purtărilor tale nesocotite, mai ales știind că ți-ai păstrat cuminte jumătate din avere... Și d-aia nu văd ce te poate adînci acuma în așa hal de neagră mîhnire.

Pe Abu-Hasan, la vorbele bătrînei, l-a podidit lacrimile, și-a zis:

-Mamă, știi în ce chip m-am purtat un an de zile. Am strîns atîția prieteni împrejurul meu, i-am îndopat cu cîte bunătăți mi-a dat prin gînd, pînă n-au mai putut, și acuma cînd nu mai am ce le da, văd că toți mă părăsesc. Cînd zic că n-am cu ce-i mai îndopa, mă gîndesc la banii pe cari-i hotărîsem pentru asta ; că despre venitul meu, slavă Domnului, mi l-am păstrat, și acuma știu cum să-ntrebuințez ce din fericire mi-a rămas. Vreau numai să încerc pînă unde pot merge prietenii mei cu nerecunoștința. O să mă rog de ei să pună fiecare de la mînă la mînă, să m-ajute a mă sălta din starea nenorocită în care am căzut. Dar asta, precum ți-am spus, o fac numai ca să văz dacă voi găsi la dînșii vreo recunoștință.

-Băiete, i-a răspuns mama, nu vreau să te opresc de la ce ai pus de gînd ; dar îți pot mai dinainte spune că degeaba tragi nădejde. Tu încă nu cunoști ce va să zică prietenii de petrecere ; dar o să-i cunoști...

-Mamă, a zis Abu-Hasan, eu înțeleg și cred ce-mi spui ; dar tot vreau să mă luminez singur despre mișelia și neomenia lor...

                                                                                                Ion Luca Caragiale
 
Discussing The Divine Comedy With Dante
by Dai Dudu, Li Tiezi, Zhang An
 
 

 
 1 Bill Gates, 2. Homer, 3. Cui Jian, 4. Vladimir Lenin, 5. Pavel Korchagin, 6. Bill Clinton, 7. Peteru cel Mare, 8. Margaret Thatcher, 9. Bruce Lee, 10. Winston Churchill, 11. Henri Matisse, 12. Genghis Khan, 13. Napoleon Bonaparte, 14. Che Guevara, 15. Fidel Castro, 16. Marlon Brando, 17. Yasser Arafat, 18. Iulius Cezar, 19. Gen Claire Lee Chennault, 20. Luciano Pavarotti, 21. George W. Bush, 22. Prințul de Wales, 23. Liu Xiang, 24. Kofi Annan, 25. Zhang O, 26. Mihail Gorbaciov, 27. Li Tiezi, 28. Dante Alighieri, 29. DAI Dudu, 30. Pele, 31. Guan Yu, 32. Ramses al II-lea, 33. Charles De Gaulle, 34. Albert Nobel, 35. Franklin Roosevelt, 36. Ernest Hemingway, 37. Elvis Presley, 38. Robert Oppenheimer, 39. William Shakespeare, 40. Wolfgang Amadeus Mozart, 41. Steven Spielberg, 42. Pablo Picasso, 43. Marie Curie, 44. Zhou Enlai, 45. Johann Wolfgang von Goethe, 46. Laozi, 47. Marilyn Monroe, 48. Salvador Dali, 49. Văduvă Cixi, 50. Ariel Sharon, 51. Qi Baishi, 52. Qin Shi Huang, 53. Maica Tereza, 54. Qingling cântec, 55. Rabindranath Tagore, 56. Otto von Bismarck, 57. Run Run Shaw, 58. Jean-Jacques Rousseau, 59. Audrey Hepburn, 60. Ludwig Van Beethoven, 61. Adolf Hitler, 62. Benito Mussolini, 63. Saddam Hussein, 64. Maxim Gorki, 65. Sun Yat-Sen, 66. Den Xiaoping, 67. Alexandru Puskin68. Lu Xun, 69. Iosif Stalin, 70. Leonardo Da Vinci, 71. Karl Marx, 72. Friedrich Nietzsche, 73. Abraham Lincoln, 74. Mao Zedong, 75. Charlie Chaplin, 76. Henry Ford, 77. Lei Feng, 78. Norman Bethune, 79. Sigmund Freud, 80. Juan Antonio Samaranch, 81. Chiang Kai Shek, 83. Lev Tolstoi, 84. Li Bai, 82. Regina, 85. Corneliu Baba, 86. Auguste Rodin, 87. Dwight Eisenhower, 88. Michael Jordan, 89. Hideki Tojo, 90. Michelangelo, 91. Yi Sun-Sin, 92. Mike Tyson, 93. Vladimir Putin, 94. Hans Christian Andersen, 95. Shirley Temple, 96. Albert Einstein, 97. Moise, 98. Confucius, 99. Ghandi, 100. Vincent Van Gogh, 101. Toulouse Lautrec, 102. Marcel Duchamp, Osama bin Laden, este în spatele lui George W. Bush, cu numarul 21
Sa aveti pofta de cultura!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu